FX5-to-CS80-inverter-mitsubishi
Bài viết

Thiết lập Modbus RTU iQ-F Series – Inverter CS80

Chúng tôi đã giúp khách hàng của mình dễ dàng hơn trong việc kết nối Mitsubishi FX5U-PLC với Bộ điều khiển tốc độ thay đổi Mitsubishi FR-CS80 mới, có giá tốt, bằng cách sử dụng khả năng kết nối mạng nội bộ tích hợp của cả hai sản phẩm.

Mục đích của ứng dụng là cho phép biến tần được điều khiển và giám sát bởi PLC thông qua mạng. Điều này cho phép bạn hiển thị tất cả các thông số của biến tần ở cấp độ PLC.

Ngoài ra, trạng thái VFD có thể được theo dõi cho các mục đích chẩn đoán hoặc quy trình của nhà máy, và từ đó chuyển nó đến SCADA hoặc HMI thông qua giao tiếp Ethernet.

Ưu điểm của ứng dụng cụ thể là ứng dụng không yêu cầu giao diện giao tiếp bổ sung hoặc mua một VSD đắt tiền hơn có thể chứa các thẻ giao tiếp tùy chọn để cho phép giao tiếp, vì điều này có thể đạt được thông qua FR-CS80 với mức giá kinh tế

Tải tài liệu thiết lập Modbus RTU iQ-F Series

Related posts

Leave a Comment